top of page
Stående möte

Om Dufvebol Consulting

HR som får människor och företag att växa

 

Dufvebol Consulting är ett HR-företag som tar uppdrag inom projektledning, digitalisering och operativt HR-arbete. Vi har lång erfarenhet av att ta fram det bästa i människor för att tillsammans skapa värde för verksamheten.

 

Varför är HR viktigt?

Vi står inför ett skifte där HR:s roll förändras. I och med pandemin har ledarskapet fått nya behov, där effektiva, digitala plattformar och HR-verktyg blir allt viktigare. HR behöver arbeta närmare verksamheten än tidigare, och fler efterfrågar den support och service som HR ger.

 

Att medarbetarna är den viktigaste resursen för en verksamhet är känt sedan länge, men idag agerar fler efter den sanningen. Och för att kunna sätta fokus på medarbetaren krävs rätt förutsättningar. Vi behöver se människan, tänka helhet och arbeta som ett helt team – då skapar vi framgång.

bottom of page